Fundusze europejskie
baner_euro2.jpg


ZAKŁADY WYTWÓRCZE CHEKO SP. Z O.O.  zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych w ZW CHEKO Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne rzeczowe aktywa trwałe", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było: zakup urządzenia w postaci: innowacyjnego systemu do chłodzenia form i wtryskarek bez zastosowania biocydu (w skład systemu wchodzą: chłodnie wentylatorowe, agregat chłodniczy; układ zbiorników i pomp, sterowanie wraz z układem filtracji wody procesowej, stacja uzdatniania wody procesowej); wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych pozwalających na produkcję dzięki ww. systemowi chłodzenia form i wtryskarek znacząco udoskonalonych opakowań cienkościennych (wiaderka) o podwyższonej dokładności wymiarowej i poprawionych właściwościach mechanicznych (wyprasek); zasadnicza zmiana dotycząca istniejącego procesu produkcyjnego (uzyskanie w procesie wtrysku tworzyw efektu wypraski dokładnościowej) oraz wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonego rozwiązania produktowego. 

Spółka osiągnęła powyższe cele, zakupiła nowoczesne urządzenie i wdrożyła nowe rozwiązanie procesowe oraz poszerzyła ofertę o zasadniczo udoskonalone produkty w postaci opakowań cienkościennych o podwyższonej jakości (uzyskano dokładności wymiarowe wpływające na szczelność i poprawiające właściwości mechaniczne opakowań w postaci wiaderek, wpływające na ich wytrzymałość oraz szczelność).

 

Ponadto w wyniku realizacji projektu Spółka zakłada wzrost zatrudnienia oraz przychodów.

Wartość projektu: 1 102 752,81 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 403 446,15 PLN