Paszport do eksportu dla CHEKO
ue.jpg

W sierpniu 2011 roku, projekt Zakładów Wytwórczych CHEKO spełnił warunki dofinansowania rozwoju działalności eksportowej, w ramach II etapu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

W ramach II etapu Programu firma otrzyma blisko 200 tysięcy dotacji na realizację projektów mających na celu: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych.

Pierwsze działania firmy, w ramach Programu, zostaną podjęte już w październiku 2011_roku, na międzynarodowych targach World Food Ukraine. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2013 roku.