PolskiEnglishRussianGerman
 
 
O firmie

PrzykŇāadowa grafika

Pracujeme v CHEKO a pr√°cu naŇ°ej firmy ch√°peme v znańćne Ň°irŇ°om z√°bere neŇĺ iba ako v√Ĺrobcu plastov√Ĺch n√°dob. SnaŇĺ√≠me sa o to, aby sme boli pre naŇ°ich klientov – veńĺk√Ĺch aj menŇ°√≠ch – na ved√ļcom mieste v dod√°van√≠ najlepŇ°√≠ch n√°dob, ktoré im zaruńćia prevahu nad konkurenciou.

Pôsob√≠me od roku 1988. Sme modern√° firma, ktor√° zamestn√°va s viac ako 200 pracovn√≠kov. Vzhńĺadom na individu√°lny pr√≠stup ku kaŇĺdému klientovi a snahu vyhovieŇ• jeho poŇĺiadavk√°m, v duchu naŇ°ej trad√≠cie fungujeme ako firma rodinn√°.

Spolupr√°ca s CHEKO je preto nieńć√≠m viac ako iba kupovanie n√°dob, je o vytv√°ran√≠ vzŇ•ahov s firmou, ktor√° sa akt√≠vne podieńĺa na √ļspechu produktov svojich klientov ako na pońĺskom tak aj na eur√≥pskom trhu.

Vlastné distribuńćné centrum a prepravné vozidl√° n√°m umoŇĺŇąuj√ļ dodrŇĺaŇ• r√Ĺchle term√≠ny dod√°vok. V√Ĺrobn√° kapacita firmy – viac ako 20 v√Ĺrobn√Ĺch liniek – je pre naŇ°ich klientov z√°rukou efekt√≠vnej realiz√°cie veńĺk√Ĺch objedn√°vok.

Ak hńĺad√°te certifikované n√°doby a stabilného partnera – sme V√°m plne k dispoz√≠cii.