PolskiEnglishRussianGerman
 
 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Cheko_recycling (1 of 1).jpg

Pôsobenie Výrobných závodov CHEKO si uvedomuje obmedzené zásoby životného prostredia. Sme prvá firma vo svete, ktorá vyrába oxi-biodegradovateľné nádoby, ktoré 100% chránia životné prostredie a ktorá bola v roku 2009 akreditovaná britskou firmou Symphony Enviromental. Vďaka špeciálnemu modifikátorovi d2w®, ktorý sa pridáva do polypropylénu sa naše nádoby rozkladajú na vodu, oxid uhličitý, biomasu a stopové prvky. Rozklad, ktorý je neagresívny voči životnému prostrediu môže nastať na skládke odpadov, dokonca už počas niekoľkých rokov v protiklade s niekoľkými stovkami rokov rozkladu štandardného polypropylénu. Pri procese rozkladu nevzniká jedovatý metán (ani v bezkyslíkovom prostredí), ktorý uniká počas rozkladu nádob z polypropylénu alebo bežných biodegradovateľných nádob.

Dôležitá je skutočnosť, že oxi-nádoby sa rozkladajú v každých podmienkach ako atmosferických tak technických, bez nutnosti kompostovania, čo si vyžadujú bežné biodegradovateľné nádoby. Môžu sa utilizovať spaľovaním – na získanie energie, čo opäť nie je možmé pri bežných biodegradovateľných nádobách. Testy, ktoré uskutočnila firma Symphony Environmental dokázali, že modifikátor d2w® nemá žiadne škodlivé účinky na pôdu. Ako vedľajší produkt ropy, ktorý je odpadom, stanoví nízký stupeň škodlivosti pre životné prostredie.

„Staré“ meníme na „nové“. Všetky materiály, z ktorých vyrábame oxi-biodegradovateľné aj tradičné nádoby sú v úplnosti recyklovateľné. Disponujeme vlastnou prevádzkou recyklingu, v ktorej spracovávame zvyšky plastov z našej produkcie a zároveň aj použité balenia zo skupu. Môžeme tak producentom farieb, lakov a iných chemických látok alebo stavebných materiálov ponúknuť nádoby vyrobené z látok získaných recykláciou, a ktoré majú rovnako vynikajúce technické parametre ako vyrobené z nových látok.

Naša produkcia je realizovaná okrem iného na vstrekovacích lisoch firmy Stork Plastic Machinery B.V. a formách a robotoch Van den Brink Automation B.V., ktoré sa vyznačujú nižšou spotrebou energie.

Výrobné podniky CHEKO vyrábajú aj zelenú energiu. Firma vlastní dve veterné farmy s súhrnným výkonom 1,5 MW.