EnglishRussianGermanSlovak
 
 
Certyfikaty
Nasze  opakowania  spełniają obowiązujące w Europie prawne  przepisy związane z higien i bezpieczeństwem, właściwe  dla  pakowania produktów  spożywczych, budowlanych czy chemicznych. Robimy wszystko aby nasze produkty były wolne od czynników niebezpiecznych. W zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, od 2004 roku, realizujemy system zarządzania wg standardów ISO 9001:2015. Raz na kilka miesięcy nasze działania są sprawdzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, pod kątem Dobrych Praktyk Produkcyjno-Higienicznych  (GMP). Nasze  produkty są regularnie badane na migrację pierwiastków metali ciężkich, takich jak: antymon, arsen, kadm, chrom, ołów, rtęć, selen, oraz na migrację cieczy modelowych.

Zakłady Wytwórcze CHEKO są akredytowanym przez firmę Symphony Environmental producentem opakowań oksy-biodegradowalnych, z dodatkiem modyfikatora d2w®. Modyfikator stosowany jest przez czołowych producentów produktów z tworzyw sztucznych już w ponad 50 krajach na świecie. Plastiki z udziałem d2w® zostały przetestowane przez czołowe, niezależne europejskie laboratoria, takie jak np. RAPRA Technology. Spełniają one założenia i wymagania norm: EN 14045, EN 14046 i standardy amerykańskie: ASTM D 5510, ASTM D6954-04, BSi PKW/4 Dokument 2004/00862. Systemy zarządzania jakością
PN-EN ISO 9001:2015
 Świadectwo jakości zdrowotnej PZH
iso_9001-2015_pol.jpg PZH-swiadectwo_jakosci_zdrowotnej.jpg

Akredytacja na technologię oxy-biodegradowalną z dodatkiem d2w®
certyfikat_2009.jpg
oxy_d2w.jpg
 Ministerstwo Zdrowia Ukrainy Orzeczenie Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej dla pojemników dla produktów spożywczych
 Ministerstwo Zdrowia Ukrainy Orzeczenie Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej dla pojemników dla produktów niespożywczych

Deklaracja zgodności w języku rosyjskim

Deklaracja zgodności
Informacja o rejestracji deklaracji zgodności

Saletra amonowa górnicza
Dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego nr.GG-117/99

thumb_saletra1.jpg     thumb_saletra2.jpg