PolskiEnglishGermanSlovak
 
 
Wtryskarki-wyniki postpowania   _CMN_EMAIL_ALT
moj_region_w_europie.png
Informacja o wyniku postpowania ofertowego oraz wyborze przez Zamawiajcego – Zakady Wytwrcze CHEKO Sp. z o.o. - najkorzystniejszej oferty

Opis
W dniu 31.01.2018 r. Zamawiajcy tj. Zakady Wytwrcze CHEKO Sp. z o.o. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostaw 4 sztuk Wtryskarek dostosowanych do technologii MuCell o siach zwarcia od 200 do 550 ton oraz wykonanie czynnoci w zakresie ich montau wraz przeprowadzeniem prb technologicznych wedug parametrw techniczno-eksploatacyjnych zgodnych z treci Zapytania ofertowego z dn. 28.11.2017 r., ktre to zamwienie bdzie realizowane w ramach Projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawc wyonionym w postpowaniu zostaa Firma:
DOPAK Sp. z o.o. z siedzib ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocaw

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta okazaa si ofert najkorzystniejsz w zakresie kryteriw okrelonych w zapytaniu ofertowym z dn. 28.11.2017 r. (cena brutto) oraz speniajc wszelkie wymagania okrelone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym upublicznionym przez Zamawiajcego.

pdf.pngWyniki postpowania