EnglishRussianGermanSlovak
 
 
Wtryskarki-wyniki postępowania Drukuj Poleć znajomemu
moj_region_w_europie.png
Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez Zamawiającego – Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o. - najkorzystniejszej oferty

Opis
W dniu 31.01.2018 r. Zamawiający tj. Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę 4 sztuk Wtryskarek dostosowanych do technologii MuCell o siłach zwarcia od 200 do 550 ton oraz wykonanie czynności w zakresie ich montażu wraz przeprowadzeniem prób technologicznych według parametrów techniczno-eksploatacyjnych zgodnych z treścią Zapytania ofertowego z dn. 28.11.2017 r., które to zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu została Firma:
DOPAK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w zakresie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dn. 28.11.2017 r. (cena brutto) oraz spełniającą wszelkie wymagania określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym upublicznionym przez Zamawiającego.

pdf.pngWyniki postępowania