PolskiEnglishRussianGerman
 
 
Ogłoszenie o wyborze dostawcy TlačiĹĽ _CMN_EMAIL_ALT
ue.jpg

W związku z realizacją II Etapu Projektu – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu realizowanego przez Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. o.o., w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu; Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie badań marketingowych dla branży opakowań polipropylenownych,  pod  kątem eksportu na rynek rosyjski.

1.   Zamawiający:
Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o.
87-800 Włocławek
Ul. Krzywa Góra 28


2.   Opis przedmiotu dostawy/usługi:
1. Zakres certyfikacji konieczny dla opakowań polipropylenowych dla produktów spożywczych i poza spożywczych, dla    prowadzenia obrotu handlowego na terenie Federacji Rosyjskiej oraz unii celnej (Rosja, Kazachstan, Białoruś). Kod taryfy celnej: 3923309000
- koszty „certyfikacji” opakowań dla produktów spożywczych i „certyfikacji” opakowań dla produktów poza spożywczych;
- orientacyjny czas trwania realizacji obu „certyfikacji”;
- zakres dokumentacji konieczny dla otrzymania obu „certyfikacji”
- ewentualne zmiany w przepisach planowane po 1 lipca 2012 r. i na rok 2013
2. Uwarunkowania prawne i inne prowadzenia obrotu handlowego z rosyjskimi podmiotami gospodarczymi:
- cło i inne opłaty
- konieczna dokumentacja
3. Lista potencjalnych partnerów handlowych (nazwa firmy, www, imię i nazwisko osoby kontaktowej, e-mail, tel.)
- potencjalni przedstawiciele handlowi / hurtownie opakowań
- klienci końcowi branża spożywcza (producenci: jogurtów, serów miękkich, sosów, majonezu, ketchupu, ryb, słodyczy, przetwórstwo owoców i warzyw …)
- klienci końcowi branża budowlana (producenci: farb, lakierów, klejów, mas tynkarskich i bitumicznych, innych sypkich lub płynnych …)
- klienci końcowi branża chemiczna (producenci: chemii domowej typu proszek do prania, pasty czyszczące; nawozów; środków ochrony roślin)
4. Podstawowe informacje nt. rynku producentów opakowań polipropylenowych: producenci krajowi, skala importu.
5. Podstawowe informacje nt. kosztów transportu.


3.  Termin oddania raportu w formie elektronicznej:
4 maja 2012 r.


4.  Kryteria oceny ofert:
Znajomość rynku rosyjskiego: 50 pkt.
Doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych projektów: 30 pkt.
Cena: 15 pkt.
Referencje oferenta: 5 pkt.


5.  Termin ważności oferty:
20 marca 2012 r.


6.  Data i miejsce przesyłania ofert emailem lub składania w formie papierowej:
14 marca 2012 r., do godz. 15:00
Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o.
Ul. Krzywa Góra 28, Włocławek
adres e-mail: biuro@cheko.pl


ue.jpg

W związku z realizacją II Etapu Projektu – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu realizowanego przez Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. o.o., w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu; Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie badań marketingowych dla branży opakowań polipropylenownych,  pod  kątem eksportu na rynek ukraiński.

1.   Zamawiający:
Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o.
87-800 Włocławek
Ul. Krzywa Góra 28


2.   Opis przedmiotu dostawy/usługi:
1. Specyfikacja ukraińskiego rynku wiaderek polipropylenowych (plastikowych)
- szanse, zagrożenia, ograniczenia,
- prawo,
- potencjał i chłonność rynku
- wzrost rynku w ostatnich 3 latach
- tendencje i zmiany na rynku
- najważniejsze wydarzenia promocyjne dla asortymentu CHEKO
2. Specyfikacja konkurencji wśród producentów opakowań plastikowych:
- producenci krajowi: wielkość, rozdrobnienie, osadzenie na rynku
- import opakowań
- dostępny / popularny asortyment, jakość opakowań
- zakres cen konkurencji
3. Identyfikacja ryzyka wejścia na rynek:
- problemy prawne,
- podatkowe,
- celne,
- stabilność hrywny,
- organizacyjne, transportowe, wszelkie inne
4. Wizerunek produktu „made in Poland” na rynku ukraińskim
5. Dobre praktyki eksportowe na rynku ukraińskim.


3.  Termin wykonania zamówienia:
17 października 2011 r.


4.  Kryterium oceny ofert:
Doświadczenie: 30 pkt.
Kompleksowość usług: 30 pkt.
Termin realizacji: 20 pkt.
Cena: 10 pkt.
Dodatkowa usługa: 10 pkt.


5.  Wymagania
- minimalnie 5 letnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu (sprzedaż/marketing)
- udokumentowana znajomość branży tworzyw sztucznych
- udokumentowana znajomość jęz. rosyjskiego
- PKD/KRS firmy ma odpowiadający zamówieniu


6.  Data i miejsce składania ofert
9 września 2011 r.
biuro@cheko.pl